PROGRAM SUSU SEKOLAH

PROGRAM SUSU SEKOLAH
文本预览:

PROGRAM SUSU SEKOLAH (PSS)

kewujudan

 Program Susu Sekolah (PSS) dilaksanakan serentak dengan Rancangan Makanan

Tambahan (RMT).

 Program ini yang dilancarkan pada tahun 1983 telah diperluaskan ke seluruh negara

mulai tahun 1995 kecuali Sabah yang mempunyai program susu yang tersendiri.  PSS juga merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran

Malaysia bersama syarikat pengeluar susu selaras dengan konsep Pensyarikatan Malaysia.

syarat

 Program ini dilaksanakan untuk murid daripada keluarga miskin yang

berpendapatan isi keluarga di paras status sosio ekonomi yang rendah agar mendapat makanan seimbang semasa berada di sekolah.

 Kriteria pemilihan murid adalah terdiri daripada murid