PROGRAM SUSU SEKOLAH

PROGRAM SUSU SEKOLAH
预览:

PROGRAM SUSU SEKOLAH (PSS)

kewujudan

∙ Program Susu Sekolah (PSS) dilaksanakan serentak dengan Rancangan Makanan

Tambahan (RMT).

∙ Program ini yang dilancarkan pada tahun 1983 telah diperluaskan ke seluruh negara

mulai tahun 1995 kecuali Sabah yang mempunyai program susu yang tersendiri. ∙ PSS juga merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran

Malaysia bersama syarikat pengeluar susu selaras dengan konsep Pensyarikatan Malaysia.

syarat

∙ Program ini dilaksanakan untuk murid daripada keluarga miskin yang

berpendapatan isi keluarga di paras status sosio ekonomi yang rendah agar mendapat makanan seimbang semasa berada di sekolah.

∙ Kriteria pemilihan murid adalah terdiri daripada murid sekolah rendah terutama dari luar

Bandar dan keluarga yang berpendapatan bulanan RM 400 dan kurang, iaitu RM 800 per kapita

Aspek bantuan

∙ Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan

murid sekolah rendah

Program ini mengandungi dua skim iaitu:

a. Skim Susu Bayaran – melibatkan penyertaan murid sekolah secara sukarela, sama ada

secara subsidi atau tanpa subsidi kerajaan.

b. Skim Susu Percuma – melibatkan bekalan susu percuma kepada murid sekolah yang

dipilih di bawah anjuran syarikat susu yang menyertai Kementerian Pelajaran Malaysia dan atau pertubuhan masyarakat yang lain sama ada berbentuk persendirian atau sukarela.

第1页/共1页

寻找更多 "PROGRAM SUSU SEKOLAH"